اطلاعیه: برگزاری مجمع انتخاباتی شبکه ملی تشکل های مردم نهاد نابینایان ایران

با سلام.

احتراماً، با توجه به ماده (۱)، (۳) و (31) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر تشکیل شبکه های تشکل های مردم نهاد ، بدینوسیله از تمام تشکل های مردم نهاد نابینایان که دارای مجوز معتبر … ادامه خواندن