معرفی محصولات شرکت پکتوس/دستگاه سروش

سروش، دستگاهي جانبي در کنار كامپيوتر است كه به همراه نرم افزار هاي گويا، آموزش لمسي-صوتي را تحقق مي بخشد. پس از تهيه کردن تصاوير برجسته  و تدوين محتوای آموزشی، اين تصاوير بر روي دستگاه سروش قرار می گیرد. در گام نخست، کاربر نابینا تصاویر را لمس کرده و تصوري ذهني از آن را براي… ادامه خواندن معرفی محصولات شرکت پکتوس/دستگاه سروش