علی و مریم از حال و هوای زندگی یک زوج نابینای فرهنگی می گویند

نویسنده: فاطمه جوادیان

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در ماهی که گذشت روز پرشکوه معلم را پشت سر گذاشتیم. یکی از به یاد ماندنی ترین روزهایی که در آن تلاش می کنیم … ادامه خواندن