آشنایی با دکتر محمد خزائلی نخبه ی نابینا

بیست و دوم خرداد ماه، مصادف با چهل و هفتمین سالروز درگذشت دکتر محمد خزائلی، ادیب، معلم و محقق نابینا بود. دکتر محمد خزائلی حق بزرگی بر جامعه ی ادبیات و همچنین جامعه ی نابینایان دارد. گرچه بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن، هنوز آنچنان که باید قدر این مرد بزرگ را گران نداشته… ادامه خواندن آشنایی با دکتر محمد خزائلی نخبه ی نابینا