دو روش کاملاً متفاوت برای بازیابی بینایی

در دو مطالعه ی جداگانه نشان داده شده است که برنامه ریزی مجدد سلول های عصبی و ایمپلنت های سخت افزاری به بازیابی بینایی کمک می کنند.

سیستم بینایی ما پیچیده است و گیرنده های نوری را شامل می شود … ادامه خواندن