یادداشت طنز: نقدی مغرضانه بر میزان شایسته سالاری در جامعه ی نابینایان

نویسنده: یخ نکنی نمکدون

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا.

دانلود نسخه ی صوتی نوشته.

ما این بار آمدیم تا برایتان توضیح دهیم که آیا شایسته سالاری در جامعۀ نابینایان رعایت می شود یا خیر. از آنجا که … ادامه خواندن