راهنمای کامل نصب و راه اندازی برجسته نگار

توضیحات مقدماتی.. برجسته نگار یا مانیتور و کیبورد بریل، دستگاهی است که با اتصال آن به رایانه خود، میتوانید تمامی اطلاعات ظاهر شده در رایانه خود را به صورت خط بریل در دستگاه برجسته نگار مشاهده کنید. برای استفاده از برجسته نگار، ابتدا میبایست آن را به رایانه خود شناسانده و سپس از خروجی بریل… ادامه خواندن راهنمای کامل نصب و راه اندازی برجسته نگار