دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز در بهزیستی افتتاح شد

در آخرین روز از فصل بهار دفتر معاضدت قضایی با حضور نواب رئیس کانون وکلای مرکز، رئیس اداره معاضدت، مدیر کل حقوقی سازمان بهزیستی، رئیس مرکز بهزیستی و تعدادی دیگر از مسئولان سازمان و وکلای معاضدتی، در مرکز توانبخشی اسما … ادامه خواندن