نرم افزار های ابزار های کاربردی

توضیحات برنامه ها از میان برنامه‌های کاربردی، نصب برخی از آن‌ها بر روی ویندوز ضروری است تا کاربران نابینا بتوانند فرایند کار با رایانه را برای خود تسهیل کنند: «Iranian standard Persian keyboard» در پی نصب این برنامه، یک نرم افزار صفحه کلید تازه به لیست صفحه کلید های فارسی اضافه می شود که کاربران… ادامه خواندن نرم افزار های ابزار های کاربردی