با افزونه ی Audio Downloader فایل های صوتی پخش شده در وبسایت ها را به راحتی دانلود کنید

حتماً مواجه شده اید با موقعیت هایی که به دنبال یک فایل صوتی می گردید و آن را در وبسایتی پیگیری می کنید و بعد از اینکه در نهایت هیجان از اینکه آن را یافته اید به وبسایت مورد نظر … ادامه خواندن