نکاتی پیرامون مهمانی رفتن نابینایان

نویسنده: مسعود طاهریان

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود پادکست

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

شناسایی

باید شرایط مهمانی را بررسی کنیم و ببینیم: محل مهمانی کجاست؟ آنجا را می شناسیم؟ جو صمیمی دارد یا رسمی؟ تا … ادامه خواندن