گلایه های محمد صالحی حافظ قرآن نابینای لارستانی از مسئولین

من دنیا را از دریچه قلبم و آنگونه که دلم بخواهد می بینم اما بقیه دنیا را آنگونه که هست می بینند، نورِ قرآن روشنایی مسیر زندگی من است و محدودیت را مسؤولین با نادیده گرفتن، بر ما تحمیل کرده … ادامه خواندن