از هر ده کودک معلول، تنها یک کودک در ایران به مدرسه می رود

مدافعان حقوق بشر می‌گویند هیچ کودکی نباید غیرقابل آموزش محسوب شود و بر اساس قوانین بین‌المللی همه کودکان باید به آموزش مناسب و کافی دسترسی داشته باشند. اما کودکان دارای معلولیت در ایران با «موانع متعددی دست به گریبان‌اند». این … ادامه خواندن