اینترنت آرشیو دلیل غیر فعال شدن صفحه های منتشر کننده اطلاعات نادرست را توضیح می دهد

سازمان اینترنت آرشیو اعلام کرده است که از این به  بعد، دلیل غیرفعال شدن صفحه های مختلفی که در فضای مجازی اطلاعات نادرست منتشر می کردند، توضیح می دهد.

بررسی واقعیت اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی به طور فزاینده ای … ادامه خواندن