نگاهی به تغییرات در kurzweil 14

بدون شک kurzweil را میتوان به عنوان یکی از محبوبترین نرم افزارهای نویسه خوان در ایران و سراسر دنیا به حساب آورد. نویسه خوانها آن دسته از نرم افزارها هستند که کاربران قادرند با بهرگیری از آنها، متون چاپی یا پرونده های PDF را به متون الکترونیکی قابل ویرایش تبدیل کنند. این نوع از متون… ادامه خواندن نگاهی به تغییرات در kurzweil 14