رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

رصد این هفته را با مشکل آشنای همه ی نابینایان ایرانی یعنی مشکل اشتغال آغاز می کنیم. در این مطلب می بینیم که اشتغال، فقط دغدغه ی ما ایرانی ها نیست و حتی در کشور های پیشرفته هم نابینایان درگیر این معضل آزار دهنده اند. با این تفاوت که در کشوری که این مطلب در… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان