تازه های کتاب صوتی خرداد 1400

نویسنده: رقیه شفیعی: کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از معرفی کتب در نظر گرفته شده برای این شماره لازم به یاد آوری است که فایل ورد و فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات کتابخانه ای به نابینایان در سراسر کشور همراه با آدرس، شماره تلفن و مسئول بخش ارائه دهنده خدمات، در… ادامه خواندن تازه های کتاب صوتی خرداد 1400