همه چیز درباره برنامه نویسی نابینایان از زبان یک برنامه نویس نابینا

نویسنده: میرهادی نائینی زاده: دانشجوی دکتری پژوهش های قرآنی

حمیدرضا آبروشن، کسی است که به خاطر علاقه، مسیر زندگی خود را به سمتی کشاند که بسیار با هم سالان نابینایش تفاوت داشت. او به جای نشستن مستمر پشت نیمکت های … ادامه خواندن