امکان جستجو بر اساس کلمه ی کلیدی به اینستاگرام اضافه شد

اینستاگرام امکان جستجو بر اساس کلمه کلیدی را در اختیار کاربران قرار داد تا پست ها را راحت تر پیدا کنند.

اینستاگرام ویژگی جدیدی در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند بر اساس کلمه ی کلیدی جستجو کنند؛ البته فعلا … ادامه خواندن