آشنایی با Vivian Stancil الگویی برای نابینایان در تناسب و زیبایی اندام

تناسب و زیبایی اندام یکی از مباحثی است که در بسیاری از مواقع از سوی نابینایان مغفول واقع می شود. نشستن های طولانی و نداشتن تحرک و پشت گوش انداختن نرمشهای روزانه اضافه وزن را به معضلی فراگیر میان نابینایان تبدیل کرده است. اما یکی از کسانی که علاوه بر خود، به نابینایان دیگر هم… ادامه خواندن آشنایی با Vivian Stancil الگویی برای نابینایان در تناسب و زیبایی اندام