با افزونه ی Audio Downloader فایل های صوتی پخش شده در وبسایت ها را به راحتی دانلود کنید

حتماً مواجه شده اید با موقعیت هایی که به دنبال یک فایل صوتی می گردید و آن را در وبسایتی پیگیری می کنید و بعد از اینکه در نهایت هیجان از اینکه آن را یافته اید به وبسایت مورد نظر مراجعه می کنید مشاهده می کنید که فایل فقط برای پخش در صفحه قرار داده… ادامه خواندن با افزونه ی Audio Downloader فایل های صوتی پخش شده در وبسایت ها را به راحتی دانلود کنید