یادداشت طنز: مجرم باشید تا خدمت کنید

گویا قرار است در یک تصمیم گیری سراسر کارشناسی شده، مجرمان به جای تحمل زندان و مجازات های رایج در قبال اشتباه یا جرمی که مرتکب شده اند، جهت سرویس دهی به جامعۀ معلولین و نهاد های مرتبط به کار … ادامه خواندن