وزارت کار اساسنامه ی صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان را اصلاح کرد

در پی تأکید رییس جمهور بر اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اجرایی شدن مقررات قانونی مربوط به اشتغال و سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت، وزارت کار و رفاه اجتماعی اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های … ادامه خواندن