دانش آموز فریدون کناری چشم الکترونیکی برای نابینایان ساخت

علیرضا خانی، دانش آموز فریدون کناری با اختراع چشم الکترونیکی برای نابینایان در جمع ۱۰ دانش آموز پژوهشگر برتر کشور در اولین جشنواره علمی – پژوهشی پژوهش سراهای کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش … ادامه خواندن