رقص اوتیسم و سیلی جهل، نگاهی متفاوت به مشکلات یکی دیگر از گروه های معلولیتی

بلند بلند در خیابان آواز می خواند و می خندد، آن هم با چه صدایی، آن هم در این مناسبتی که مردم همه عزادارند، بالاخره از این همه جمعیت یک نفر از کوره درمی رود و سیلی محکمی به گوش … ادامه خواندن