آشنایی با سید مرتضی نیکزاد خادم نابینای قرآن

سیدمرتضی نیکزاد را نه تنها علاقه مندان به قرآن کریم در جمع نابینایان اصفهانی می شناسند، بلکه او فعالیت خود را چنان گسترده کرده که بتواند دیگر نابینایان کشور را نیز از تورق قرآن کریم بهره مند سازد؛ او با وجود تمامی گله هایی که این چند سال از کم لطفی ها داشته است، اما… ادامه خواندن آشنایی با سید مرتضی نیکزاد خادم نابینای قرآن