یادی از بنیان گذار تعلیم و تربیت نوین نابینایان در ایران مرحوم دکتر حسن علوی

نویسنده: یدالله فرزین ستوده

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

قریب صدسال از ورود خط بریل توسط یک کشیش آلمانی به نام کریستوفل به ایران می گذرد. او کار خود را در تبریز … ادامه خواندن