۱۳ خطای امنیتی متداول که کامپیوتر را آسیب پذیر می کند

با توجه به افزایش سرعت و مدت استفاده از اینترنت، اقدامات سودجویانه مثل هک و سرقت اطلاعات شخصی هم افزایش می یابند. اما با رعایت نکاتی می توان از این اتفاق ها جلوگیری کرد.

انسان امروزی، به صورت ۲۴ ساعته … ادامه خواندن