got2act گروه تئاتر نابینا-ناشنوایان انگلیسی

شهر perth چهارمین شهر پر جمعیت استرالیاست و در غرب این کشور واقع شده است. مدتیست ساکنان پرث گروهی از بازیگران تئاتر را میزبانی میکنند که ماجرایشان قدری با گروههایی که تا به حال به شهرشان آمده اند متفاوت است. تفاوت این گروه تئاتر با سایر گروهها در این است که اعضایش را نوجوانانی تشکیل… ادامه خواندن got2act گروه تئاتر نابینا-ناشنوایان انگلیسی