صعودی دیگر برای کوهنوردان نابینای تهرانی/قله قلعه دختر در آهار

مقصد این بار، قله قلعه دختر در روستای زیبای آهار است. ساعت ۶.۴۰ دقیقه صبح روز جمعه ۱۳ اردیبهشت، از کنار متروی دروازه دولت حرکت کردیم. گروه ۲۹ نفره ما شامل ۱۴ کوهنورد نابینا و کمبینا و ۱۵ همنورد بینا است. در این بین، پنج پسر و پنج نفر از میان دختران، نابینای مطلق B1… ادامه خواندن صعودی دیگر برای کوهنوردان نابینای تهرانی/قله قلعه دختر در آهار