نحوه کایروپرکتر شدن نابینایان و اهمیت این حرفه ی خاص

یادداشت سردبیر

قبل از خوندن مصاحبه ای که امروز براتون آماده کردیم  توجه شما رو به اطلاعات مختصری راجع به رشتۀ کایروپرکتیک جلب میکنم:

کایروپرکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل، بخصوص ستون فقرات و هنر تنظيم و تطبيق آن … ادامه خواندن