نابینایان چگونه شاغل شوند

نویسنده: مسعود طاهریان

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

مقدمه

نا توان انگاری، اولین مانعی است که ما، افراد نابینا و کم بینا در مسیر پیدا کردن شغل با آن مواجه  … ادامه خواندن