یادداشت: جای خالی معلولان در رویداد‌های فرهنگی

یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی هنری در کشور ما هر ساله در همین ایام رقم می خورد. جشنوارۀ فجر که امسال چهلمین دورۀ خود را تجربه می کند، رویدادی فرهنگی هنری است که بیشتر هنرمندان تلاش می کنند در … ادامه خواندن