آزمایش سامانه صوتی برای رفت و آمد نابینایان در یکی از شهر های کانادا

شهر Lethbridge در ایالت آلبرتا در کانادا، سامانه گویای جدیدی را در مناطق مرکزی شهر آزمایش می‌کند که به عابران پیاده نابینا کمک می‌کند از تقاطع‌ها با ایمنی بیشتری عبور کنند.
«Lui Greco»، مسؤول امور نظارتی در مؤسسه ملی نابینایان … ادامه خواندن