عزت نفس بهانه ای برای تحقیر ورزشکاران معلول

مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی ایران هنوز پاداش‌های خود در مسابقات آسیایی و پارا آسیایی جاکارتا را دریافت نکرده اند. روز و شب ستاره های ورزشی ایران، باید با فکر موفقیتهای بزرگ و ممارست در راه برداشتن قدمهای بلند سپری شود اما چه اتفاقی رخ داده که بسیاری از آنها زیر سایه سنگین دغدغه های… ادامه خواندن عزت نفس بهانه ای برای تحقیر ورزشکاران معلول