ویژگی های روان شناختی کودکان آسیب دیده بینایی: یادگیری، حافظه و تخیل

نویسنده: زهرا همت: کارشناس ارشد روان شناسی، آموزگار سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بر خلاف ایران که پژوهش در حوزه های مرتبط با نابینایان فقط به خودِ افراد نابینا یا اطرافیانشان محدود می شود، در دنیا هر روز شاهد تعداد ادامه خواندن