یادداشت: دومین سالگرد رفتن جواد ایزدی و جای خالی نگاه نمادین

نویسنده: حسین عبد الملکی

روزهای اخیر در گروه های مختلف نابینایان و معلولین پیام های فراوان و متعددی را دیدم حول «دومین سالگرد از دست دادن نخبه جوان نابینا، جواد ایزدی» که هنگام پیاده شدنش از اتوبوس با بی احتیاطی … ادامه خواندن