شگفتزدگی دانشمندان از بازگشت بینایی به موش ها با یک روش درمانی جدید

توانایی مغز برای سازگاری و تنظیم مجدد خود در طول زندگی همچنان دانشمندان علوم اعصاب را شگفت زده می کند. محققان راهی برای بازگرداندن بینایی در موش های بالغ مبتلا به نوعی نابینایی مادرزادی، علی رغم بلوغ نسبی جوندگان، یافته … ادامه خواندن