یادداشت طنز: ای قشنگ تر از پریا! تنها تو کوچه نریا

نویسنده: یخ نکنی نمکدون

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

اخیراً به گوش ما رسیده که نابینایان زیادی از نا امن بودن معابر و اماکن عمومی در شهر ها گلایه مند هستند و … ادامه خواندن