یادداشت: رفع مشکل اشتغال نابینایان در گرو آموزش مهارتهای غیر فنی

برای آنکه دریابی نابینایان با مشکل اشتغال رو به رو هستند، کافیست به سنی رسیده باشی که یافتن شغل برایت مهم و به یک دغدغه تبدیل شده باشد. حتی قبل از آنکه فارغ التحصیل از دانشگاه شوید یا اگر مهارت فنی داشته باشید وارد چرخه های طولانی جستجوی شغل شده باشید، اما سخن گفتن از… ادامه خواندن یادداشت: رفع مشکل اشتغال نابینایان در گرو آموزش مهارتهای غیر فنی