مقاله: بر بال استقلال

نویسنده: Carla McQuillan

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

خانم کارلا مَکویلَن یکی از اعضای قدیمی فدراسیون ملی نابینایان آمریکا می باشند. ایشان اهل ایالت اوریگان “Oregon” … ادامه خواندن