یادداشت ایران سپید پیرامون صحبت های مدیر شبکه ی کودک تلویزیون: سنگ بزرگ، علامت نزدن است

محمد سرشار، مدیر شبکه ی کودک تلویزیون در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در بخشی از پاسخ به پرسش ایران سپید مبنی بر رویکرد های این شبکه پیرامون تولید برنامه با موضوع معلول و معلولیت، به مناسب سازی های فنی اشاره کرد: «در زمینه ی تولید و تأمین برنامه با موضوع معلول و معلولیت،… ادامه خواندن یادداشت ایران سپید پیرامون صحبت های مدیر شبکه ی کودک تلویزیون: سنگ بزرگ، علامت نزدن است