یادداشت: لزوم تغییر سیاست گذاری های شغلی برای نابینایان

اشتغال همواره یکی از دغدغه های جامعۀ معلولان و از دل مشغولی های همیشگی آسیب دیدگان بینایی و خانواده های آن ها بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم اشتغال معلولان، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مسئولان در … ادامه خواندن