توضیحات فرهاد محمدی فعال نابینا در بازار های مالی در خصوص چگونگی حضور نابینایان در این بازار ها

نویسنده: میرهادی نائینی زاده

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

فرهاد محمدی، فعال بازار‌های فارکس و بورس، متولد سال۱۳۶۰، مهندس الکترونیک، و دیر‌نابینا.

«از چه زمانی کار خود را در … ادامه خواندن