یادداشت: مدیریتی که تحول آفرین نیست

نویسنده: امیر سرمدی

مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان سوم بهمن ماه برگزار شد و محمدرضا مظلومی برای سومین بار پیاپی، به عنوان رئیس فدراسیون نابینایان انتخاب شد. او این بار بی رقیب تر از گذشته و با 44 رأی از 49 … ادامه خواندن