واقعیت های چشم مصنوعی و بررسی عقاید غیر علمی در این زمینه

نویسنده: مجتبی خادمی: مترجم و بنیان گذار اولین وب سایت فارسی زبان ویژه نابینایان

آیا می توانید تصور کنید فردی که دنیای اطراف را به کلی یا تقریباً نمی بیند چه احساسی دارد؟ این وضعیت نابینایی نامیده می شود، یعنی … ادامه خواندن