بالا و پایین های شغل مترجمی برای نابینایان از زبان امید صالحی مترجم نابینا

نویسنده: میرهادی نایینیزاده: دانشجوی دکتری پژوهش های قرآنی

میهمان این شماره متولد سال ۱۳۶۳ در روستای حسن آباد اقلید، شمالی ترین نقطه استان فارس است. پس از سپری کردن دوران تحصیلی خود در شیراز، سال ۱۳۸۲ توانست در رشته زبان … ادامه خواندن