آسیب بینایی و سلامت روانی: نیاز های بر آورده نشده و گزینه های درمان

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

میزان شیوع آسیب بینایی در سراسر جهان بسیار بالاست. حدود دو میلیارد و دویست میلیون نفر در جهان، دچار آسیب بینایی هستند. از این میان، سی و … ادامه خواندن