مقاله: رویکرد آموزش فعال: با استفاده از تخته رزونانس و اتاق کوچک برای کودکان نابینا و مبتلایان به معلولیت های متعدد.

نویسنده: GigiNewton

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: محسن غلامی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

جیگی متخصص حوزه مداخله زود هنگام در پروژه تگزاس ویژه افراد نابینا-ناشنوا “Texas Deafblind Project” می باشد. این پروژه … ادامه خواندن