APS, راهی امن برای عبور نابینایان از چهار راه ها در آمریکا

در خبرها شنیدیم که هفته پیش، نماینده شورای نابینایان آمریکا در شهر شیکاگو آمریکا، شکایتی را علیه معاونت حمل و نقل شهرداری این شهر به ثبت رسانده است.
موضوع شکایت این بود که این معاونت، از نصب امکانات لازم برای … ادامه خواندن